De behandelvormen die Levvel5 biedt, hebben soms te maken met een wachttijd. Wij doen
er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Kan een kind of jongere niet direct
beginnen met het beoogde traject? Dan zoeken we samen met u een tijdelijke oplossing. We kijken of er ter overbrugging andere hulp geboden kan worden binnen Levvel5.


Waar nodig denken wij mee als wij van mening zijn dat een andere organisatie de hulpvraag sneller kan oppakken. Neem contact op met de Toegang voor informatie over wachttijden 088 - 850 50 01

Scroll naar boven