Soms is het voor een jeugdige beter om tijdelijk niet thuis te wonen. Levvel5 biedt verschillende mogelijkheden voor behandeling met verblijf. Het gaat hierbij altijd om tijdelijk wonen en we werken hierin nauw samen met ouder(s).

Wij hebben verschillende behandelgroepen. Meestal bestaat een groep uit acht jeugdigen. Iedere jeugdige heeft een eigen slaapkamer en er is een gezamenlijke huiskamer. De groepsleiding is altijd op de groep aanwezig. Zij zorgen voor de dagelijkse gang van zaken en een duidelijk dagritme met veel activiteiten.


Overdag gaat de jeugdige naar school. Na schooltijd volgen ze een behandelprogramma op de groep. Iedere jeugdige heeft een persoonlijk begeleider. Samen met deze begeleider werkt de jeugdige aan zijn eigen leerdoelen in zijn eigen tempo. De jeugdigen leren vaardigheden op het gebied van omgaan met regels, wonen, school, vrije tijd, thuis, omgaan met anderen en/of persoonlijke verzorging.

 

De persoonlijk begeleider onderhoudt ook het contact met de ouder(s) en met school.

Behandeling en tijdelijk wonen is ook mogelijk in combinatie met een RM maatregel.  

Kunnen wij je helpen?

Stel je vraag! 

Scroll naar boven