Als in een crisissituatie de problemen thuis opgelost kunnen worden, dan bieden wij een vorm van crisishulp aan huis (Ambulante Spoedhulp).

De Ambulant Spoedwerker komt twee tot vier keer per week gedurende een korte periode (max. 28 dagen) samen met ouder(s) werken aan de volgende doelen: crisis stoppen, veiligheid op orde en kijken naar vervolghulp.

 

Soms kunnen de problemen thuis ineens heel groot zijn. Het kan dan beter zijn voor het hele gezin als een jeugdige ergens anders tot rust kan komen. Speciaal voor deze jeugdigen heeft Levvel5 een Crisisopvang. De jeugdige woont in dat geval een korte periode bij ons in een (behandel)groep. Ondertussen onderzoeken we samen met de ouder(s) en de jeugdige wat er moet gebeuren.

Is er sprake van een crisis situatie?

Tijdens kantooruren kun je contact opnemen via:

020 - 850 50 01 

Buiten kantoortijden kun je contact opnemen via:

Veilig thuis

Scroll naar boven