Levvel5 is een gespecialiseerde jeugdzorgorganisatie, werkzaam in Noord-Holland. Onze organisatie is ontstaan door een overname van Lijn5 in Noord-Holland waardoor we onderdeel zijn geworden van Stichting Levvel. Wij zijn er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking en vaak ernstige (gedrags)problemen. Onze hulpverlening bundelt de verschillende specialismen voor deze bijzondere doelgroep, zodat wij - samen met ouders, hun omgeving en andere professionals - de best passende zorg kunnen bieden.

Samenwerken en zorg op maat

Levvel5 is er in het bijzonder voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Samen met het gezin kijken wij wat er nodig is en wat past bij het gezin en de hulpvraag. Zo kunnen wij echt zorg op maat bieden en geven wij deze jongeren en hun gezinnen weer het vertrouwen in eigen kunnen terug. We bepalen samen de route en wij stappen uit zodra dat weer kan. Zo zorgen we voor de juiste hulp en ondersteuning die nodig is om verder te komen.

 

Benutten eigen mogelijkheden

Zorg op maat komt alleen tot stand als we de eigen kracht van de jongere, het gezin en de voor het gezin belangrijke anderen zoals familieleden, buren, kennissen en school, benutten. Soms is het voor de jongere en het gezin moeilijk hun eigen mogelijkheden te zien. We laten ze dan ontdekken waar ze goed in zijn. We helpen ze hun eigen mogelijkheden te benutten. We bouwen samen aan een stevige basis voor een zo zelfstandig mogelijke toekomst. Lees hier meer over onze werkwijze. 

 

Wat wij belangrijk vinden

Bij Levvel5 weten wij dat je samen veel meer bereikt. We gaan uit van de kracht van het kind of jongere, het gezin en zijn omgeving. We kijken en luisteren goed. Met aandacht voor ieders kracht maken we samen stappen. Wat kan het gezin zelf al heel goed en waar hebben ze juist die extra ondersteuning nodig. Voor het kind of jongere, of juist voor het gehele gezin. Dat vraagt van ons dat wij samenwerken met veel betrokken personen, steeds verdiepen en onderzoeken wat er echt nodig is en lef tonen waar nodig. Vanuit daar gaan wij op zoek naar de mogelijkheden.

Kunnen wij je helpen?

Stel je vraag! 

Scroll naar boven