Actief deelnemen in gemeentelijke teams als specialist of als generalist met een specialisme. Op deze manier delen wij onze kennis en kunde graag met andere partijen om waar mogelijk vroegtijdig al van waarde te zijn. Bovenal leren wij ook weer veel van andere partijen en kun je zo sparren om de beste oplossing te vinden voor een gezin. 

"Alleen ga je soms sneller, maar samen kom je verder"
- Afrikaans gezegde

In verschillende gemeentelijke regio’s werkt Levvel5 nauw samen met partners uit de (gesloten) jeugdzorg, zorg voor (licht) verstandelijk beperkten, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en het (speciaal) onderwijs. Door deze bundeling van kennis en ervaring hoeven gezinnen met een complexe hulpvraag niet meer aan te kloppen bij verschillende hulpverleners of instanties. Met elkaar zorgen wij voor een hulpaanbod, dat specifiek aansluit bij de individuele gezinssituatie.

Samenwerken?

We maken graag een afspraak! 

Scroll naar boven