Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens.

Jouw dossier
Elke jeugdige die hulp krijgt bij Levvel5 krijgt een dossier. Hierin zitten persoonlijke gegevens, het plan van aanpak en andere belangrijke verslagen.

Wij delen informatie uit je dossier nooit zonder toestemming of overleg. Alleen hulpverleners binnen Levvel5 die direct bij jouw hulp betrokken zijn, hebben recht om jouw dossier in te zien. 

Het vastleggen van gegevens is nodig om onze taken als zorgaanbieder zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Alle medewerkers van Levvel5 hebben een geheimhoudingsplicht. 

Download onze privacyverklaring

Privacyverklaring

Download hier de privacyverklaring van Levvel5 en Levvel

Scroll naar boven