Voor de hulpverlening van Levvel5 is een verwijzing of beschikking nodig. Deze kunt u krijgen via uw gemeentelijke voorziening (bijvoorbeeld het buurt- of wijkteam of het Centrum voor Jeugd en Gezin), de huisarts of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De medewerkers van De Toegang van Levvel5 kunnen u hierover meer informatie geven.

Scroll naar boven